MfM_logo_main

ONLINE WEBINAR

Ny medicinsk behandling av SMA och Duchennes

Ung sitter i rullstol og ser utover havet

 

I detta webbinarium kommer Sean Wallace, barnneurolog från Ullevål sjukhus, att ge dig en inblick i den senaste kunskapen om spinal muskelatrofi (SMA) och Duchennes muskeldystrofi (DMD). Han kommer bland annat att lyfta fram följande:

  • Orsak
  • Diagnos
  • Medicinsk vård

I sin föreläsning kommer han att ägna det mesta av tiden åt att beskriva effekten av nya typer av läkemedel som finns och deras betydelse för patienterna.

Föreläsaren Sean Wallace är överläkare vid barnneurologiska avdelningen vid Oslo universitetssjukhus och arbetar med behandling av barn med bland annat Spinal muskelatrofi och Duhennes muskeldystrofi. Sean är utbildad i England och har lång erfarenhet som barnneurolog.

Webbinariet riktar sig främst till fysioterapeuter och arbetsterapeuter som arbetar med målgruppen.

Vänligen observera att föreläsningen är på engelska.

Varaktighet 1 timme.

Datum/tid:

📅 27. September 2023
🕚 11:30 - 12:30
📍 ZOOM Webinar

 

 

REGISTRERA DIG TILL WEBBINARIET