<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
MfM_logo_main

ONLINE WEBBINARIUM

Learn to Move med Ulrika Myhr

Ada_small-featureimage

 

Den här föreläsningen har barnet i fokus och vill öka kunskap och skapa intresse och förväntningar för alla med funktionsvariation. Många föräldrar saknar basal kunskap om vad som orsakar fysiska symptom och framför allt hur vi ska tänka för att oförtröttligt hitta nya sätt att lära och leka.

Du får här lära dig mer om motorik och rörelsesinnets perception samt hur motoriken påverkar sinnesutveckling, uppmärksamhet och inlärning. Du får förståelse för hur du kan hjälpa barnet lära sig vardagsfunktioner som att äta och ta av och på kläder och också förbättra motorisk funktion. Fokus här ligger på att ha en struktur kring ”vad som är problemet?” att hitta strategier för att bemöta det på rätt nivå och att förstå hur viktigt det är att ha tydliga uppnåbara målsättningar att sträva emot och strategier för att nå dem. 


Ulrika Myhr Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist inom pediatrik.

Ulrika har sedan 1985 arbetat med barnfysioterapi i Sverige och internationellt. Hon har bred erfarenhet av kliniskt arbete, forskning, produktutveckling, undervisning, författande och innovation med speciellt fokus inom motorisk utveckling och barnneurologi. Hon har anlitats som expert inom fysioterapeuterna, vid utbildningsradion, TV4 och av landsting och kommuner samt företag. Ulrika är nyskapande och en analytisk tänkare med lång erfarenhet från klinisk verksamhet. Hon besitter unik erfarenhet i framtagande av nya metoder för inlärningsstrategier av rörelser och motorisk utveckling. 

 

Varaktighet: 1 timme

Det här webbinariet är för föräldrar.


Datum/tid:

📅 7. September 2021
🕚 18:00 - 19:00
📍 ZOOM Webbinarium

 

 

REGISTRERA DIG TILL WEBBINARIET