<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
MfM_logo_main

ONLINE WEBINARIUM

Publicerad studie avslöjar signifikanta skillnader mellan statisk och dynamisk ståträning bland barn med CP


Katarina-Lauruschkus_1200x628_bw

En evidensbaserad studie konkluderar att dynamiskt stående i Innowalk ökar passiv ledrörlighet och reducerar spasticitet hos barn med CP, GMFCS IV-V!
Resultaten visar signifikant positiva förändringar jämfört med statisk ståträning.

Katarina Lauruschkus och Åsa Tornberg vid Lunds Universitet har genom flera år studerat effekten av dynamiskt och statiskt stående bland barn med CP med stora funktionsnedsättningar.

Vi bjuder in dig till ett webinarium där forskaren Katarina Lauruschkus presenterar den senast publicerade artikeln “Non-ambulatory children with cerebral palsy: effects of four months of static and dynamic standing exercise on passive range of motion and spasticity in the hip”.

Varaktighet: 1 timme

Katarina Lauruschkus är fysioterapeut med Phd från Lunds universitet. Hon är idag assisterande forskare vid universitetet. Hon har lång erfarenhet från barnhabiliteringen i Lund och har genom åren kombinerat kliniskt arbete med forskning, med speciellt fokus på fysisk aktivitet hos barn och unga med stora funktionsnedsättningar. Hon har presenterat sin forskning på många nationella och internationella konferenser.

Det här webinariet är för terapeuter.

Datum/tid:

📅 21. Oktober 2020
🕚 13:00 - 14:00
📍 ZOOM Webinar

 

 

REGISTRERA DIG TILL WEBINARIET