Skjermbilde 2017-05-31 kl. 14.01.23.png
Skjermbilde 2017-08-07 kl. 12.55.31.png
Jag är redo att ladda ner!

Innan du börjar

Vi har valt ett antal aktviteter som är lämpliga för ett spektrum av olika fysiska funktionsnedsättningar. Men det är viktigt att komma ihåg att du känner ditt barn bästa och dess nivå av fysiska funktioner, så du kan anpassa aktiviteterna hur du vill för att anpassa till just ditt barns individuella behov. 

 

Välj rätt aktivitet

Fokus bör inte vara vad barnet inte kan, utan allting den kan göra. Processen att välja en aktivitet bör göras tillsammans med ditt barn. Du kan pröva att låta första delen av leken vara att välja vilken lek ni ska leka; genom att prata om hur roligt ni ska ha tillsammans.

Sätta mål

När du har valt en aktivitet eller två, kan det vara lämpligt att sätta något mål eller flera, särskilt om ni tänkt göra det kontinuerligt. Det kan vara något så roligt som att "ha roligt tillsammans som familj", men det kan också hjälpa ditt barn med långsiktiga mål.  

 

    • Inomhus aktivitieter
    • Aktiviter utanför hemmet
    •  Vad behövs för nödvändig utrustning och intensitet
    • Sätta mål för aktiviteten

Vanliga frågor

Varför behöver jag fylla i informationen?

We will always keep your personal information safe. We ask for your information in exchange for a valuable resource in order to:

1. Förbättra sökfunktionen på vår hemsida för dig

2. Skicka information till dig som vi tror kan vara intressant via email eller på annat sätt 

3.Skicka information som vi tror kan vara värdefull för dig 

Är det verkligen gratis?

Absolut. Vi vill dela kunskap som vi tror kan vara värdefull för dig.