<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SE-Hero-Image_LP_Poster

VARFOR ska man använda Hibbot för att underlätta stående och gående?

 

 

 

Att kunna gå är en viktig milstolpe för barn och Made for Movement vill vara en aktiv bidragsgivare för att göra detta möjligt. Effektiv gångförmåga ökar barnets självständighet och möjlighet att delta i vardagen. Hibbot är ett hjälpmedel som uppfyller många av de antaganden som vi ser i evidensbaserad utveckling av gångprestandan.

 

Vad får du?
Vi introducerar de viktigaste ingredienserna för att utveckla ett optimalt stående och gående samt hur man förebygger minskad motorisk funktion vid åldrande.

 

 

Fyll i uppgifterna till höger och ladda ner vår guide gratis!