Så här ansöker du om hjälpmedel som Innowalk, NF-Walker och Xplore

För att komma vidare och få möjlighet att prova en Innowalk, NF-Walker eller Xplore i din region, så är det första steget att kontakta din ansvariga förskrivare (Fysioterapeut/Sjukgymnast.) Det är fysioterapeuten som gör en ansökan/förskrivning om att få prova hjälpmedlet och hjälpmedelscentralen fattar beslutet. I vissa regioner finns våra hjälpmedel i sortiment. I andra regioner kan man ansöka om att få prova utanför sortiment. 

Innowalk

För att få prova en Innowalk behöver en ansökan göras. Det är i regel fysioterapeuten som tillsammans med användaren fyller i informationen som ska ligga till grund för ansökan som sedan skickas in till hjälpmedelscentralen. I informationen ska användarens behov beskrivas samt hur Innowalk kan tillgodose dessa. Det är viktigt att fundera över vad syftet och målet är för  användaren samt hur Innowalken skall användas. Utprovning och leverans sker efter att beslut har fattats av hjälpmedelscentralen. I de flesta regioner pågår en utprovningsperiod under ca 4 veckor då en aktivitetslogg ska fyllas i. Hjälpmedelscentralen är oftast involverad under det första utprovningstillfället samt utvärderingen efter 4 veckor. I tillägg kommer ansvarig fysioterapeut vara involverad. Om utprovningsperioden på 4 veckor har varit lyckad skickar fysioterapeuten in ansökan om förskrivning samt sammanfattar aktivitetsloggen. 

NF-Walker och Xplore 

Ansökan om NF-Walker och Xplore görs av ansvarig fysioterapeut i samråd med användaren och ibland även med hjälpmedelskonsulent. I ansökan behöver användarens behov beskrivas och i vissa fall vilka andra gånghjälpmedel som prövats men inte fungerat tillfredsställande. Man behöver också beskriva vilka egenskaper som NF-Walker eller Xplore har som uppfyller användarens behov. Utprovning och leverans sker efter att beslut har fattats av hjälpmedelscentralen. Även här kan tillvägagångssätt variera mellan olika regioner.


Har du behov av vägledning från någon av oss direkt? Kontakta oss.

Serena_round

Serena Eriksson
Leg. Fysioterapeut / Rådgivande Fysioterapeut

serena.eriksson@madeformovement.com

070-2215439

Låt oss skapa kontakt på LinkedIn

Maria

Maria Byquist Duwall
Leg. Arbetsterapeut / Rådgivande Arbetsterapeut

maria.byquist@madeformovement.com

070-7209157

Låt oss skapa kontakt på LinkedIn