Personer som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne kan søke om hjelpemidler fra NAV. Søknader utarbeides i samarbeid mellom bruker/foresatte og fagpersoner i helsetjenesten.

Innowalk:

Innowalk er tilgjengelig i NAV sitt sortiment over hjelpemidler. Det søkes om en utprøvning av Innowalk. Det er som regel bruker/foresatte og ansvarlig fysioterapeut i kommunen som fyller ut skjemaene som skal ligge til grunn for et vedtak om utprøvning. I skjemaene skal brukers behov beskrives, i tillegg skal det skrives en målsetting for bruken og hvordan produktet skal anvendes. Utprøvningsperioden har en varighet på ca. 4 uker, hvor en arbeidslogg skal fylles ut. Hjelpemiddelsentralen vil som regel være involvert på den første utprøvningen og vurderingen etter 4 uker. I tillegg vil ansvarlig terapeut på habiliteringstjenesten være involvert der det er aktuelt. Dersom utprøvningsperioden på fire uker har vært vellykket, sender ansvarlig fysioterapeut inn søknad om varig utlån og legger ved en sammenfatning av arbeidsloggen. Er bruker over 26 år kan det søkes om Innowalk som aktivitetshjelpemiddel.

Se egen veiledning til søknad om Innowalk her.

Hibbot:

Hibbot er definert som et trenings- stimulerings- og aktiviseringshjelpemiddel, og det kan søkes om utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral. Hibbot er et helt nytt produkt og er derfor ikke på rammeavtale ennå. Ved søknad må det spesifiseres hvilke andre typer gangtreningshjelpemidler i sortimentet som er prøvd ut, og hvorfor disse eventuelt ikke har fungert tilfredsstillende. I tillegg må det beskrives hvilke behov Hibbot dekker.

NF-Walker:

NF-Walker er tilgjengelig i NAV sitt sortiment over hjelpemidler. Det søkes om NF-Walker på sammen grunnlag som andre hjelpemidler. Søknad utarbeides i samarbeid mellom bruker/foresatte og ansvarlig terapeut i kommunen. I søknaden må brukers behov beskrives og det må spesifiseres hvilke andre typer gangtreningshjelpemidler som eventuelt er prøvd ut eller tilgjengelig, men som ikke tilfredsstiller de behovene bruker har. I tillegg må det beskrives hvilke egenskaper ved NF-Walker som tilfredsstiller brukers behov. Utprøving og utlevering av produktet skjer etter at vedtak er fattet av hjelpemiddelsentralen.

 

For mer informasjon kontakt oss gjerne:
Telefon: 35 50 51 20
Email: info.no@madeformovement.com


Jeg tar gjerne en prat