MfM_logo_main

ONLINE WEBINAR

Ny medisinsk behandling av SMA og Duchenne

Ung sitter i rullstol og ser utover havet

I dette webinaret vil Sean Wallace, barnenevrolog fra Ullevål sykehus gi deg innsikt i den seneste kunnskap rundt Spinal muskelatrofi (SMA) og Duchenne muskeldystrofi (DMD). Han vil blant annet belyse følgende:

  • Årsak
  • Diagnostisering 
  • Medisinsk behandling 

Han vil i sitt foredrag bruke mest tid på beskrive virkningen av nye typer medisiner som er tilgjengelig og betydningen for pasientene. 

Foredragsholder Sean Wallace er overlege ved Barneavdeling for nevrofag ved Oslo universitetssykehus og jobber med behandling av barn med blant annet Spinal muskel atrofi og Duhenne dystrofi. Sean er utdannet lege i England og har lang erfaring som pediatrisk nevrolog. 

Webinaret retter seg hovedsakelig mot ergoterapeuter og fysioterapeuter som jobber med målgruppen! 

Gjør oppmerksom på at foredraget foregår på Engelsk.

Varighet 1 time.

Dato/tid:

📅 27. September 2023
🕚 11:30 - 12:30
📍 ZOOM Webinar

 

 

REGISTRER DEG FOR WEBINAR