MfM_logo_main

Slik søker du om NF-Walker

 

Skal du søke om NF-Walker som hjelpemiddel fra NAV følger det her en guide på hvilke skjemaer som skal benyttes og hva som bør komme frem i en søknad. Vanligvis vil kommunal ergo- eller fysioterapeut være behjelpelig med å vurdere behov og utforme/sende søknaden.

 

NF-Walker inngår i rammeavtale med NAV i kategorien "Ganghjelpemidler" og er rangert som nr. 3, i Post 16: Avanserte gåtreningshjelpemidler.

NF-Walker er et ganghjelpemiddel som passer til personer med moderat til betydelig funksjonsnedsettelse. De har begrenset mulighet for selvstendig bevegelse og har behov for omfattende støtte og korreksjon for å kunne forflytte seg omkring i en oppreist stående posisjon. 

Se også: BLI KJENT MED VÅRE PRODUKTER - NF-WALKER

Hvilke skjemaer skal benyttes?

Er du usikker på hvilket ganghjelpemiddel som er meste hensiktsmessig for den personen du søker for, kan du søke om "Hjelp til vurdering og utprøving". På den måten kan det søkes om å prøve flere typer ganghjelpemidler for å vurdere hvilket som er mest hensiktsmessig. Følgende skjemaer fylles ut og sendes inn

 • «Første side til saken din»  
 • Skjema "Hjelp til vurdering og utprøving" NAV 10-07.20 
 • T11 Tilleggsskjema for hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering 
 • Måleskjema 

Vet du allerede hvilke type ganghjelpemiddel som er mest hensiktsmessig for personen du søker for kan du velge å gå rett på "Søknad om hjelpemidler til bevegelse". Følgende skjemaer fylles ut og sendes inn:  

 • «Første side til saken din»  
 • Skjema "Søknad om Hjelpemidler" NAV 10-07.03
 • T11 Tilleggsskjema for hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering 
 • Måleskjema 

Hva er viktig å ha med i en søknad?

I en søknad er det viktig å ha med det som er relevant for akkurat det hjelpemiddelet det søkes påTenk at mottakeren av søknaden ikke kjenner personen det søkes for og dennes behov. Du skal gi mottakeren innsikt i hva som er personens utfordringer og begrensninger og på hvilken måte hjelpemiddelet har til hensikt å dekke personens behov og avhjelpe de utfordringer han/hun måtte ha.

Siden NF-Walker er rangert som nr. 3 i post 16 må det begrunnes i søknad hvorfor høyere rangerte produkter ikke dekker behovet til personen det søkes for og på hvilken måte NF-Walkers funksjonalitet og egenskaper anses som hensiktsmessige og nødvendige. 

Ved søknad om utprøving benyttes skjema for "Hjelp til vurdering og utprøving"

 • Beskriv "Hensikten" med hjelpemiddelet. Hva ønskes det hjelp til og i hvilke situasjoner. Det kan eksempelvis være å legge til rette for at barnet kommer opp i stående stilling få å kunne trene på å gå; delta i aktivitet sammen med andre barn; treningen skal foregå i samhandling med andre barn i barnehagen.
 • Beskriv "Behov"; det praktiske problemet som skal avhjelpes. Det kan eksempelvis være at barnet har en betydelig funksjonsnedsettelse og har behov for omfattende støtte for å kunne trene på å stå og gå.
 • Beskriv "Brukerens funksjon" ; ressurser og begrensninger knyttet opp mot behovet, og eventuell diagnose. Viktig at informasjonen beskriver hva personen kan utføre selvstendig og hvilke funksjoner som er begrenset. Informasjonen skal være knyttet oppimot det som er aktuelt for det hjelpemiddelet det søkes om. 
 • Beskriv forslag til "Løsning" og hvilke andre tiltak og hjelpemidler som er prøvd og hvordan disse fungerte. Viktig at det kommer frem hva hjelpemiddelet skal avhjelpe med eller løse for personen det søkes for. Det kan eksempelvis være at barnet har behov for omfattende støtte av hele kroppen for å kunne stå og gå på en hensiktsmessig måte. Skinnesystemet er vesentlig for at barnet kan stå på beina og ha vektbæring gjennom alle ledd. 

Ved søknad om hjelpemiddel benyttes skjema "Søknad om hjelpemidler"

 • "Behov og hensikt", beskriv søkerens funksjon og hvorfor hvert av hjelpemidlene er nødvendige og hensiktsmessige. Viktig at det kommer tydelig frem hva personen har av ressurser og begrensninger. Eksempelvis hva barnet kan utføre selvstendig og hvilket behov det er for støtte for å delta og være aktiv i dagliglivet. Det må også konkretiseres hva hjelpemidlet NF-Walker skal bidra med og hvorfor det er akkurat denne typen som er nødvendig og hensiktsmessig. Eksempelvis at det er behov for omfattende støtte for at barnet skal kunne stå og gå på en hensiktsmessig måte. 

T11 "Tilleggsskjema for hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering"

 • "Tidligere tiltak", beskriver hvilke vanlige leker/utstyr/treningsmuligheter som er prøvd, og hvorfor disse ikke dekker behovet. Her kan det eksempelvis beskrives hvilke andre ganghjelpemidler som er prøvd ut, eller som barnet allerede har, og hvorfor det ikke dekker behovet tilstrekkelig.

  "Hvordan og hvor skal hjelpemiddelet brukes". Her må det fremkomme en tydelig plan for hvor ofte hjelpemiddelet skal brukes og hvem som er ansvarlig for gjennomføring. Er det eksempelvis foreldrene, personlig assistent osv. Beskriv også om gangtreningen skal gjennomføres hjemme/barnehage/skole.

* Husk at innholdet i en søknad alltid skal baseres på den individuelle brukers funksjon og behov. Det er saksbehandler på hjelpemiddelsentralen som vurderer om hjelpemiddelet som det søkes om er nødvendig, hensiktsmessig, den enkleste og rimeligste løsning.  

* *Finner du noen feil eller mangler på denne informasjonssiden er du velkommen til å ta kontakt med  rikke.moen@madeformovement.com

Har du behov for veiledning av en av oss direkte, ta kontakt for en prat

Christian Enger

Christian Enger – Rådgivende fysioterapeut 

958 240 19
Ragne-bw

Ragne Slaatten Modigh – Rådgivende fysioterapeut 

918 77 613
Rikke-Damkjær-Moen-Sirkel

Rikke Damkjær Moen – Fagansvarlig fysioterapeut 

414 79 682