MfM_logo_main

Slik søker du om Innowalk

 

Skal du søke om Innowalk som hjelpemiddel fra NAV følger det her en guide på hvilke skjemaer som skal benyttes og hva som bør komme frem i en søknad. Vanligvis vil kommunal ergo- eller fysioterapeut være behjelpelig med å vurdere behov og utforme/sende søknad.

 

Mockup_Cover_hvordan-søker-Innowalk_2

Innowalk inngår i rammeavtale med NAV i kategorien "Ståstativ og arm-, kropps- og bentreningshjelpemidler" og er rangert som nr. 1, i Post 1.

Når det søkes om Innowalk, vil det være forskjell på om brukeren er under eller over 26 år. 

For personer under 26 år er Innowalk definert som et «Gå- og ståtreningshjelpemiddel».  Inngangsvilkårene er på lik linje med andre hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering. 

For personer over 26 år er Innowalk definert som et "Aktivitetshjelpemiddel". Mobilisering av bevegelsesapparatet skal legges til grunn og ikke bedring eller opprettholdelse av funksjon.  

Se også: BLI KJENT MED VÅRE PRODUKTER

Utprøving

Uansett om det søkes for en person som er under eller over 26 år stilles det krav om utprøving av Innowalk, før det gjøres endelig vedtak om utlån. 

Krav til eventuell utprøvingsperiode og utfylling av "arbeidsloggen" vurderes av den enkelte hjelpemiddelsentral. Utprøving: Hvilke skjemaer skal benyttes?

Ønske om utprøving av Innowalk meldes til NAV hjelpemiddelsentral ved å fylle ut og sende inn følgende skjemaer

 • «Første side til saken din»  
 • Skjema for utprøving «NAV 10-07.20» 
 • T11 Tilleggsskjema for hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering 
 • Arbeidslogg (s. 1 og 2 fylles ut)
 • Måleskjema 

 Hva er viktig å ha med i en søknad?

I en søknad er det viktig å ha med det som er relevant for akkurat det hjelpemiddelet som det søkes påTenk at mottakeren av søknaden ikke kjenner personen det søkes for og dennes behov. Du skal gi mottakeren innsikt i hva som er personens utfordringer og begrensninger og på hvilken måte Innowalk har til hensikt å dekke personens behov og avhjelpe de utfordringer han/hun måtte ha.  

I tillegg stilles det krav til at det foreligger en målrettet plan for bruk av Innowalk. Dette beskrives i skjemaet «T11 Tilleggsskjema for hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering» i feltet «Hvordan og hvor skal hjelpemidlet brukes». Her må det spesifiseres hvem som skal assistere personen, hvor ofte hjelpemiddelet skal brukes og hvem som er ansvarlig for å følge opp at hjelpemiddelet brukes på forsvarlig vis. 

Dersom søkeren har andre hjelpemidler fra før, slik som ganghjelpemidler (under 26 år) og sykkel (over 26 år), må det begrunnes hvorfor andre hjelpemidler ikke dekker personens behov tilstrekkelig og hvorfor Innowalk anses som et nødvendig hjelpemiddel. 

I forbindelse med søknad kan det være hensiktsmessig å ha en dialog med rådgiveren på NAV hjelpemiddelsentral som også kan kan være behjelpelig med veiledning. 

Søknad om Innowalk til personer under 26 år

Som tidligere nevnt er Innowalk definert som et «Gå- og ståtreningshjelpemiddel» for personer under 26 år og inngangsvilkårene er på lik linje med andre hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering.

Hva er viktig å ha med i en søknad? 

Skjema for "Hjelp til vurdering og utprøving":

 • Beskriv "Hensikten" med hjelpemiddelet. Hva ønskes det hjelp til og i hvilke situasjoner. Det kan eksempelvis være å opprettholde eller bedre funksjoner; tilrettelegge for aktivitet i en hensiktsmessig stående posisjon; deltakelse osv.
 • Beskriv "Behov"; det praktiske problemet som skal avhjelpes. Det kan eksempelvis være at personen har begrenset mulighet for å delta i aktiviteter pga. sin funksjonsnedsettelse; personen har behov for omfattende støtte for å kunne posisjoneres i en hensiktsmessig stilling osv. 
 • Beskriv "Brukerens funksjon" ; ressurser og begrensninger knyttet opp mot behovet, og eventuell diagnose. Viktig at informasjonen beskriver hva personen kan utføre selvstendig og hvilke funksjoner som er begrenset. Informasjonen skal være knyttet opp mot det som er aktuelt for det hjelpemiddelet det søkes om. 
 • Beskriv forslag til "Løsning" og hvilke andre tiltak og hjelpemidler som er prøvd og hvordan disse fungerte. Viktig at det kommer frem hva Innowalk skal avhjelpe med eller løse for personen det søkes for. Det kan eksempelvis være å  fremme aktivitet og begrense stillesittende atferd; forebygge utvikling av sekundære komplikasjoner som kontraktur, mage- og tarmproblematikk osv. Dersom andre hjelpemidler har vært prøvd ut, eller personen har andre hjelpemidler, må det beskrives hvorfor disse ikke fungerte/fungerer og/eller dekker brukerens nåværende behov. 

T11 "Tilleggsskjema for hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering"

 • "Tidligere tiltak", beskriv hvilke vanlige leker/utstyr/treningsmuligheter som er prøvd, og hvorfor det ikke dekker behovet? Her kan det som er beskrevet under "Løsning" legges til. I tillegg kan det også beskrives hvorfor behovet ikke dekkes tilstrekkelig av andre former for trening som søkeren eksempelvis får gjennom fysioterapeutiske tiltak.
 • "Hvordan og hvor skal hjelpemiddelet brukes". Her må det fremkomme en tydelig plan for hvor ofte hjelpemiddelet skal brukes og hvem som er ansvarlig for gjennomføring. Er det eksempelvis foreldrene, personlig assistent osv. 

Søknad om Innowalk til personer over 26 år

For personer over 26 år som ønsker å søke på Innowalk er det viktig å huske at hjelpemiddelet er definert som et «Aktivitetshjelpemiddel». Det betyr at mobilisering av bevegelsesapparatet skal legges til grunn og ikke bedring eller opprettholdelse av funksjon. Et aktivitetshjelpemiddel som Innowalk har ikke til hensikt å trene opp og vedlikeholder funksjoner i denne sammenhengen. Det anses som rehabilitering og støttes ikke av ordningen for aktivitetshjelpemidler. 

Det anbefales å lese nøye igjennom følgende dokumenter før søknad skrives: 

Hva er viktig å ha med i en søknad:  

Skjema for "Hjelp til vurdering og utprøving"

 • Beskriv "Hensikten" med hjelpemiddelet. Hva ønskes det hjelp til og i hvilke situasjoner. Det kan eksempelvis være å tilrettelegge for aktivitet og minske stillesittende atferd.
 • Beskriv "Behov"; det praktiske problemet som skal avhjelpes. Det kan eksempelvis være at personen har begrenset mulighet for å delta i aktiviteter pga. sin funksjonsnedsettelse; personen har behov for omfattende støtte for å kunne mobilisere bevegelsesapparatet. 
 • Beskriv "Brukerens funksjon" ; ressurser og begrensninger nyttet opp mot behovet, og eventuell diagnose. Viktig at informasjonen beskriver hva personen kan utføre selvstendig og hvilke funksjoner som er begrenset. Informasjonen skal være knyttet opp mot det som er aktuelt for det hjelpemiddelet det søkes om. 
 • Beskriv forslag til "Løsning" og hvilke andre tiltak og hjelpemidler som er prøvd og hvordan disse fungerte. Viktig at det kommer frem hva aktivitetshjelpemiddelet skal avhjelpe med eller løse for personen det søkes for. Det kan eksempelvis være å fremme aktivitet og begrense stillesittende atferd. At det er et aktivitetshjelpemiddel som aktiviserer armer og bein samtidig. Dersom personen har andre aktivitetshjelpemidler, eller prøvd ut andre aktivitetshjelpemidler, må det beskrives hvorfor disse ikke fungerte/fungerer og/eller dekker personens behov. 

T11 "Tilleggsskjema for hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering"

 • "Tidligere tiltak", beskriv hvilke vanlige leker/utstyr/treningsmuligheter som er prøvd, og hvorfor disse ikke dekker det behovet. Her kan det som er beskrevet under "Løsning" legges til. 
 • "Hvordan og hvor skal hjelpemidlet brukes". Her må det fremkomme en tydelig plan for hvor ofte hjelpemiddelet skal brukes og ressurser som er tilgjengelig for at personen skal kunne gjennomføre aktiviteten. Eksempelvis personlig assistanse.

Egenandel på aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år

For alle aktivitetshjelpemidler skal brukere over 26 år betale en egenandel.

For Innowalk er egenandelen 5.000 kr. Brukeren betaler ikke egenandel for å få tilgang til Innowalk i utprøvingsperioden. Etter at søknaden er behandlet og stønad til Innowalk er innvilget, betales egenandel.  

Avslag – klage og anke

Det er vanligvis ikke anledning til å klage/anke på en avvisning av utprøving av et hjelpemiddel da «Hjelp til vurdering utprøving» er en henvisning til bistand i utprøving og ikke en formell søknad som medfører et "vedtak". Først ved «Søknad av hjelpemiddel» mottar man et juridisk vedtak som gir rett til å klage.  

Det betyr at dersom du får avslag på utprøving av Innowalk, kan du ikke klage på denne avgjørelsen. Sendes det derimot en «Søknad om hjelpemiddel», og du får en skriftlig avslag, kan søker klage og anke denne avgjørelsen. 

* Husk at innholdet i en søknad alltid skal baseres på den individuelle brukers funksjon og behov. Det er saksbehandler på hjelpemiddelsentralen som vurderer om hjelpemiddelet som det søkes om er nødvendig, hensiktsmessig, enkleste og rimeligste løsning.  

* *Finner du noen feil eller mangler på denne informasjonssiden er du velkommen til å ta kontakt med  rikke.moen@madeformovement.com

Har du behov for veiledning av en av oss direkte, ta kontakt for en prat

Christian Enger

Christian Enger – Rådgivende fysioterapeut 

958 240 19
Ragne-bw

Ragne Slaatten Modigh – Rådgivende fysioterapeut 

918 77 613
Rikke-Damkjær-Moen-Sirkel

Rikke Damkjær Moen – Fagansvarlig fysioterapeut 

414 79 682

Fyll ut skjemaet for å motta guiden