<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
MfM_logo_main

Slik søker du om Innowalk

 

Skal du søke på Innowalk som hjelpemiddel fra NAV følger det her en guide på hvilke skjemaer som skal benyttes og hva som bør komme frem i en søknad. Vanligvis vil kommunal ergo- eller fysioterapeut være behjelpelig med å vurdere behov og utforme/sende søknad.

 

Mockup_Cover_hvordan-søker-Innowalk_2

Når det søkes på Innowalk vil det være forskjell på om brukeren er under eller over 26 år. 

For personer under 26 år er Innowalk definert som et «Gå- og ståtreningshjelpemiddel» og inngangsvilkårene er på lik linje med andre hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering. 

For personer over 26 år er Innowalk definert som et "Aktivitetshjelpemiddel" og mobilisering av bevegelsesapparatet skal legges til grunn og ikke bedring eller opprettholdelse av funksjon.  

Utprøvingsperiode

Uansett om det søkes for en person som er under eller over 26 år stilles det krav om utprøving av Innowalk over en periode på inntil 4 uker, før det gjøres endelig vedtak om utlån. Utprøvingsperioden har til hensikt å vise at man kommer i gang med bruken av hjelpemidlet og at nødvendig opplæring og oppfølgning er gitt.


I tillegg skal ansvarlig søker vurdere om hjelpemiddelet er hensiktsmessig og forsvarlig i bruk. I utprøvingsperioden registreres bruk i «Arbeidsloggen»
. 
Etter endt utprøvingsperioden sendes endelig søknad om hjelpemidlet til NAV hjelpemiddelsentral.
 

Utprøving: Hvilke skjemaer skal benyttes?

Ønske om utprøving av Innowalk meldes til NAV hjelpemiddelsentral ved å fylle ut og sende inn følgende skjemaer

 • «Første side til saken din»  
 • Skjema for utprøving «NAV 10-07.20» 
 • T11 Tilleggsskjema for hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering 
 • Arbeidslogg (s. 1 og 2 fylles ut)
 • Måleskjema 

 Hva er viktig å ha med i en søknad?

I en søknad er det viktig å ha med det som er relevant for akkurat det hjelpemiddelet som det søkes påTenk at mottakeren av søknaden ikke kjenner brukeren og dennes behov. Du skal gi mottakeren innsikt i hva som er brukerens utfordringer og begrensninger og på hvilken måte Innowalk har til hensikt å dekke brukerens behov og avhjelpe de utfordringer brukeren måtte ha.  

I tillegg stilles det krav til at det foreligger en målrettet plan for bruk av Innowalk. Dette beskrives i skjemaet «T11 Tilleggsskjema for hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering» i feltet «Hvordan og hvor skal hjelpemidlet brukes». Her må det spesifiseres hvem som skal assistere brukeren, hvor ofte hjelpemiddelet skal brukes og hvem som er ansvarlig for å følge opp at hjelpemiddelet brukes på forsvarlig vis. 

Dersom brukeren har andre hjelpemidler fra før slik som ganghjelpemidler (under 26 år) og sykkel (over 26 år), må det begrunnes hvorfor dette ikke dekker behovet hos brukeren og hvorfor Innowalk anses som et nødvendig hjelpemiddel. 

Søknad om Innowalk til personer under 26 år

Som tidligere nevnt er Innowalk definert som et «Gå- og ståtreningshjelpemiddel» for personer under 26 år og inngangsvilkårene er på lik linje med andre hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering. 

Hva er viktig å trekke frem i en søknad: 

 • Beskrive begrensninger knyttet til funksjonsnedsettelsen, slik som muligheten for å delta i aktiviteter. 
 • Begrunne på hvilken måte hjelpemiddelet kan være med på å begrense/avbryte stillesittende atferd. 
 • Begrunne hvordan hjelpemiddelet kan være med på å forebygge utvikling av sekundære komplikasjoner gjennom dynamisk stående med vektbæring. Eksempelvis forebygging av kontraktur, skoliose, mage og tarm problematikk osv.  
 • Beskrive hvordan hjelpemiddelet kan være med på å opprettholde og/eller bedre funksjon. Eksempelvis opprettholde rest av gangfunksjon i ganghjelpemiddel 

 

 

Søknad om Innowalk til personer over 26 år

For personer over 26 år som ønsker å søke på Innowalk er det viktig å huske at hjelpemiddelet er definert som et «Aktivitetshjelpemiddel». Det betyr at mobilisering av bevegelsesapparatet skal legges til grunn og ikke bedring eller opprettholdelse av funksjon

Ved søknad om Innowalk som aktivitetshjelpemiddel anbefales det å lese nøye igjennom følgende dokumenter før søknad skrives: 

Hva er viktig å trekke frem i en søknad:  

 • Beskrive begrensninger knyttet til funksjonsnedsettelsen, slik som muligheten for å delta i aktiviteter. 
 • Begrunne på hvilken måte Innowalk kan være med på å begrense/avbryte stillesittende atferd og øke mobilisering av bevegelsesapparatet. 
 • Begrunne hvorfor brukeren ikke er i stand til å benytte vanlige aktivitetshjelpemidler og derfor er i behov a en Innowalk, som er spesielt utviklet for aktivisering av bevegelsesapparatet.  
 • Beskrive hvilke fordeler som brukeren kan ha ved økt mobilisering. Eksempelvis i forhold til mestringsfølelse, bevegelsesglede, motivasjon, livskvalitet osv.  

Et aktivitetshjelpemiddel som Innowalk har ikke til hensikt å trene opp og vedlikeholder funksjonerDet anses som rehabilitering og støttes ikke av ordningen for aktivitetshjelpemidler. 

 

Egenandel på aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år

For alle aktivitetshjelpemidler skal brukere over 26 år betale en egenandel.

For Innowalk er egenandelen 5.000 kr. Brukeren betaler ikke egenandel for å få tilgang til Innowalk i utprøvingsperioden. Etter at søknaden er behandlet og stønad til Innowalk er innvilget, betales egenandel.  

Avslag – klage og anke

Det er vanligvis ikke anledning til klage/anke på en avvisning av utprøving av et hjelpemiddel, da «Hjelp til vurdering utprøving» er en henvisning til bistand i utprøving og ikke en formell søknad som medfører et "vedtak". Først ved «Søknad av hjelpemiddel» mottar man et juridisk vedtak som gir rett til å klage.  

Det betyr at dersom du får avslag på utprøving av Innowalk, kan du ikke klage på denne avgjørelsen.Sendes det derimot en «Søknad om hjelpemiddel» og du får en skriftlig avslag, kan søker klage og anke på denne avgjørelsen. 

* Husk at innholdet i en søknad alltid skal baseres på den individuelle brukers funksjon og behov. Det er saksbehandler på hjelpemiddelsentralen som vurderer om hjelpemiddelet som det søkes om er nødvendig, hensiktsmessig, enkleste og rimeligste løsning.  

Har du behov for veiledning av en av oss direkte, ta kontakt for en prat

Christian-Enger-uai-516x516

Christian Enger

Rådgivende fysioterapeut 

 
Telefon: 958 240 19
 
Ragne_web

Ragne Slaatten Modigh

Rådgivende fysioterapeut 

 
Telefon: 918 77 613
 

Fyll ut skjemaet for å motta guiden