MfM_logo_main

Slik søker du om Hibbot

 

Skal du søke om Hibbot som hjelpemiddel fra NAV følger det her en guide på hvilke skjemaer som skal benyttes og hva som bør komme frem i en søknad. Vanligvis vil kommunal ergo- eller fysioterapeut være behjelpelig med å vurdere behov og utforme/sende søknaden.

 

Hibbot er ikke på rammeavtale med NAV, men det kan likevel søkes om dispensasjon av NAV for å kjøpe inn produktet (Ref. NAV)

Det må da begrunnes nøye i søknaden hvorfor ingen av hjelpemidlene i rammeavtalen dekker behovet til personen det søkes for og hva som gjøre at Hibbot vil fungere bedre. Det kan være hensiktsmessig at hjelpemiddelet er prøvd ut før søknad sendes, slik at man har vurdert at hjelpemiddelet dekker det aktuelle behovet for barnet. 

Hibbot er et gåtreningshjelpemiddel som passer for barn med lettere funksjonsnedsettelse. Barnet har ennå ikke etablert stå- og gåfunksjon, men har potensiale for å lære å gå selvstendig eller å gå med enklere ganghjelpemidler.

Se også: BLI KJENT MED VÅRE PRODUKTER - HIBBOT

Hvilke skjemaer skal benyttes?

 "Søknad om hjelpemidler til bevegelse". Følgende skjemaer fylles ut og sendes inn:  

  • «Første side til saken din»  
  • Skjema "Søknad om Hjelpemidler" NAV 10-07.20
  • T11 Tilleggsskjema for hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering 
  • Måleskjema 

Hva er viktig å ha med i en søknad?

I en søknad er det viktig å ha med det som er relevant for akkurat det hjelpemiddelet det søkes påTenk at mottakeren av søknaden ikke kjenner personen det søkes for og dennes behov. Du skal gi mottakeren innsikt i hva som er personens utfordringer og begrensninger og på hvilken måte hjelpemiddelet har til hensikt å dekke personens behov og avhjelpe de utfordringer han/hun måtte ha.

Ved søknad om hjelpemiddel benyttes skjema "Søknad om hjelpemidler"

  • "Behov og hensikt", beskriv søkerens funksjon og hvorfor hvert av hjelpemidlene er nødvendige og hensiktsmessige. Viktig at det kommer tydelig frem hva personen har av ressurser og begrensninger. Eksempelvis hva barnet kan utføre selvstendig og hvilket behov det er for støtte for å kunne stå og gå.

    Det må også konkretiseres hva gåtreningshjelpemiddelet Hibbot skal bidra med og hvorfor andre ganghjelpemidler som er på rammeavtale ikke dekker barnets behov tilstrekkelig. Eksempelvis at Hibbot gir akkurat den støtten som er nødvendig for at barnet mestrer å stå selvstendig og begynne å trene på gange. Med en rullator henger barnet på armene og får ikke en hensiktsmessig posisjon for å trene styrke i underekstremitetene. Andre ganghjelpmidler gir for mye støtte og utfordrer ikke barnets mulighet for å trene seg til selvstendig gange eller gange med enklere ganghjelpemidler. 

T11 "Tilleggsskjema for hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering"

  • "Tidligere tiltak", beskriver hvilke vanlige leker/utstyr/treningsmuligheter som er prøvd, og hvorfor disse ikke dekker det behovet. Her kan det eksempelvis beskrives hvilke andre ganghjelpemidler som er prøvd ut, eller som barnet allerede har, og hvorfor det ikke dekker behovet tilstrekkelig.

    "Hvordan og hvor skal hjelpemiddelet brukes". Her må det fremkomme en tydelig plan for hvor ofte hjelpemiddelet skal brukes og hvem som er ansvarlig for gjennomføring. Er det eksempelvis foreldrene, personlig assistent osv. Beskriv også om gangtreningen skal gjennomføres hjemme/barnehage/skole.

 

* Husk at innholdet i en søknad alltid skal baseres på den individuelle brukers funksjon og behov. Det er saksbehandler på hjelpemiddelsentralen som vurderer om hjelpemiddelet det søkes om er nødvendig, hensiktsmessig, den enkleste og rimeligste løsning.  

* *Finner du noen feil eller mangler på denne informasjonssiden er du velkommen til å ta kontakt med  rikke.moen@madeformovement.com

Har du behov for veiledning av en av oss direkte, ta kontakt for en prat

Christian Enger

Christian Enger – Rådgivende fysioterapeut 

958 240 19
Ragne-bw

Ragne Slaatten Modigh – Rådgivende fysioterapeut 

918 77 613
Rikke-Damkjær-Moen-Sirkel

Rikke Damkjær Moen – Fagansvarlig fysioterapeut 

414 79 682