MfM_logo_main

Slik søker du om Evolv og Bantam

 

Skal du søke om Evolv og Bantam som hjelpemiddel fra NAV følger det her en guide på hvilke skjemaer som skal benyttes og hva som bør komme frem i en søknad. Vanligvis vil kommunal ergo- eller fysioterapeut være behjelpelig med å vurdere behov og utforme/sende søknad.

 

Evolv inngår i rammeavtale med NAV i kategorien "Ståstativ og arm-, kropps- og bentreningshjelpemidler" og er rangert som nr. 1, i Post 1. Evolv er det eneste ståstativ på rammeavtale med NAV som har oppreisningsfunksjon fra sittende til stående.

Evolv passer til personer fra 122-188 cm og med maksimal brukervekt på 127 kg.

For mindre barn kan Bantam XSmall (71-102 cm og maksimal vekt 23 kg), Small  (91-137 cm og maksimal vekt 45 kg) benyttes. Bantam er ikke på rammeavtale, men NAV kan søke om dispensasjon for innkjøp av produktet, dersom ståhjelpemidlene på rammeavtalen ikke dekker søkerens behov (Ref. NAV). I søknaden må det begrunnes tydelig hvorfor ingen av ståhjelpemidlene på rammeavtale dekker behovet til barnet det søkes for og hva som gjør at Bantam er mer hensiktsmessig. 

Når det søkes om Evolv, vil det være forskjell på om brukeren er under eller over 26 år. 

For barn og unge under 26 år kan det søkes som ståstativ hvor formålet er trening, stimulering eller aktivisering.  

For personer over 26 år kan det kun søkes om utlån av ståstativ hvis det er nødvendig for å utføre daglig aktivitet i stående. 

Se også: BLI KJENT MED VÅRE PRODUKTER

Hvilke skjemaer skal benyttes?

Er du usikker på hvilket ståhjelpemiddel som er meste hensiktsmessig for den personen du søker for, kan du søke om "Hjelp til vurdering og utprøving". På den måten kan det søkes om å prøve flere typer ståhjelpemidler for å vurdere hvilket som er mest hensiktsmessig. Følgende skjemaer fylles ut og sendes inn

 • «Første side til saken din»  
 • Skjema "Hjelp til vurdering og utprøving" NAV 10-07.20 
 • T11 Tilleggsskjema for hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering 
 • Måleskjema 

Vet du allerede hvilke type ståhjelpemiddel som er mest hensiktsmessig for personen du søker for kan du velge å gå rett på "Søknad om hjelpemidler til bevegelse". Følgende skjemaer fylles ut og sendes inn:  

 • «Første side til saken din»  
 • Skjema "Søknad om Hjelpemidler" NAV 10-07.03
 • T11 Tilleggsskjema for hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering 
 • Måleskjema 

 Hva er viktig å ha med i en søknad?

I en søknad er det viktig å ha med det som er relevant for akkurat det hjelpemiddelet det søkes påTenk at mottakeren av søknaden ikke kjenner personen det søkes for og dennes behov. Du skal gi mottakeren innsikt i hva som er personens utfordringer og begrensninger og på hvilken måte hjelpemiddelet har til hensikt å dekke personens behov og avhjelpe de utfordringer han/hun måtte ha.

Ved søknad om utprøving benyttes skjema for "Hjelp til vurdering og utprøving"

 • Beskriv "Hensikten" med hjelpemiddelet. Hva ønskes det hjelp til og i hvilke situasjoner. Det kan eksempelvis være å legge til rette for at personen kommer opp i stående stilling og variasjon av posisjonering i et 24 timers perspektiv. Posisjonering i ulike stillinger er viktig for å forebygge sekundære diagnose komplikasjoner og fremme aktivitet i dagliglivet (gjerne spesifisere type aktivitet som personen kan delta i) 
 • Beskriv "Behov"; det praktiske problemet som skal avhjelpes. Det kan eksempelvis være at personen har en betydelig funksjonsnedsettelse og har behov for støtte for å kunne posisjoneres i hensiktsmessig stående stilling
 • Beskriv "Brukerens funksjon" ; ressurser og begrensninger knyttet opp mot behovet, og eventuell diagnose. Viktig at informasjonen beskriver hva personen kan utføre selvstendig og hvilke funksjoner som er begrenset. Informasjonen skal være knyttet oppimot det som er aktuelt for det hjelpemiddelet det søkes om.
 • Beskriv forslag til "Løsning" og hvilke andre tiltak og hjelpemidler er prøvd og hvordan fungerte disse. Viktig at det kommer frem hva hjelpemidlet skal avhjelpe med eller løse for personen det søkes for. Det kan eksempelvis være at personen det søkes for har behov for støtte for å kunne stå  på en hensiktsmessig måte. Det må også beskrives hvorfor det er nødvendig med et ståstativ som har oppreisningsfunksjon fra sittende til stående. Eksempelvis at denne funksjonen gjør at personen kan være delaktig i forflytnings situasjonen og er en fleksibel løsning i klasserom, hvor han/hun kan variere å arbeide i sittende og stående, uten å må ut av hjelpemiddelet.  
Ved søknad om hjelpemiddel benyttes skjema "Søknad om hjelpemidler"
 • "Behov og hensikt", beskriv søkerens funksjon og hvorfor hvert av hjelpemidlene er nødvendige og hensiktsmessige. Viktig at det kommer tydelig frem hva personen har av ressurser og begrensninger. Eksempelvis hva personen kan utføre selvstendig og hvilket behov det er for støtte for å delta og være aktiv i dagliglivet. Det må også konkretiseres hva hjelpemidlet Evolv skal bidra med og hvorfor det er akkurat denne typen som er nødvendig og hensiktsmessig. Eksempelvis å tilrettelegge for at personen kommer opp i stående stilling og variasjon av posisjonering i et 24 timers perspektiv. Posisjonering i ulike stillinger er viktig for å forebygge sekundære diagnose komplikasjoner og fremme aktivitet i dagliglivet. 

T11 "Tilleggsskjema for hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering"

 • "Tidligere tiltak", beskrives hvilke vanlige leker/utstyr/treningsmuligheter er prøvd, og hvorfor dekker ikke det behovet? Her kan det eksempelvis beskrives hvilke andre ståhjelpemidler som er prøvd ut eller personen allerede har og hvorfor det ikke dekker behovet tilstrekkelig.
  "Hvordan og hvor skal hjelpemidlet brukes". Her må det fremkomme en tydelig plan for hvor ofte hjelpemidlet skal brukes og hvem som er ansvarlig for gjennomføring. Er det eksempelvis foreldrene, personlig assistent osv. 

 

Husk at innholdet i en søknad alltid skal baseres på den individuelle brukers funksjon og behov. Det er saksbehandler på hjelpemiddelsentralen som vurderer om hjelpemiddelet som det søkes om er nødvendig, hensiktsmessig, den enkleste og rimeligste løsning.  

* *Finner du noen feil eller mangler på denne informasjonssiden er du velkommen til å ta kontakt med  rikke.moen@madeformovement.com

Har du behov for veiledning av en av oss direkte, ta kontakt for en prat

Christian Enger

Christian Enger – Rådgivende fysioterapeut 

958 240 19
Ragne-bw

Ragne Slaatten Modigh – Rådgivende fysioterapeut 

918 77 613
Rikke-Damkjær-Moen-Sirkel

Rikke Damkjær Moen – Fagansvarlig fysioterapeut 

414 79 682