<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO-Hero-Image_LP_Poster

HVORFOR bruke Hibbot til å understøtte utviklingen av stå- og gåfunskjon?

 

 

 

Å kunne gå er en viktig milepæl for barn, og Made for Movement ønsker å være en aktiv bidragsyter til å gjøre dette mulig. Hibbot er et gangetreningshjelpemiddel som oppfyller mange av de forutsetningene vi ser er nødvendig innen evidensbasert forskning, for å utvikle effektiv gangfunksjon og dermed øker barnets selvstendighet og mulighet til å delta i hverdagen.

 

Hva får du?
Vi introduserer de viktigste faktorene for å utvikle optimalt stå- og gangmønster, samt forhindre redusert motorisk funksjon med alderen.

 

 

Fyll ut skjemaet til høyre og last ned guiden gratis!