För att komma vidare och få möjlighet att prova en Innowalk eller NF-Walker i ditt län, så är det första steget att kontakta din ansvariga förskrivare (Fysioterapeut/Sjukgymnast.) Det är sjukgymnasten som gör en ansökan/ förskrivning om att få prova hjälpmedlet. I vissa län finns Innowalk och NF-Walker i sortiment. I andra län kan man ansöka om att få prova utanför sortiment. 

Innowalk:

För att få prova en Innowalk behöver en ansökan göras. Det är i regel fysioterapeuten som tillsammans med användaren som fyller i informationen som ska ligga till grund för ansökan. I informationen ska användarens behov beskrivas samt målsättning för användaren samt hur Innowalken skall användas. I de flesta län pågår en utprovningsperiod under ca 4 veckor då en aktivitetslogg ska fyllas i. Hjälpmedelscentralen är oftast involverad under det första utprovningstillfället samt utvärderingen efter 4 veckor. I tillägg kommer ansvarig fysioterapeut från habiliteringen vara involverad. Om utprovningsperioden på 4 veckor har varit lyckad skickar fysioterapeut in ansökan om förskrivning samt sammanfattar aktivitetsloggen. 

Hibbot: 

Hibbot är definierat som ett tränings-, stimulering- och aktiveringshjälpmedel. Hibbot är ett helt nytt hjälpmedel och finns därför ännu inte på avtal på någon hjälpmedelscentral. Vid ansökan behöver man ange vilka andra gånghjälpmedel som prövats och varför dessa eventuellt inte har fungerat tillfredsställande. I tillägg behöver det definieras vilka behov Hibbot täcker.

NF-Walker:

Ansökan om NF-Walker sker på samma sätt som med andra hjälpmedel. Ansökan sker i samarbete mellan användare och ansvarig fysioterapeut. I ansökan behöver användarens behov beskrivas och i vissa fall vilka andra gånghjälpmedel som prövats men inte fungerat tillfredsställande. Man behöver också beskriva vilka egenskaper som NF-Walkern har som tillfredsställer användarens behov. Utprovning och leverans sker efter att beslut har fattats av hjälpmedelscentralen. Även här kan gången variera mellan olika län.


Kontakta oss för mer information hur ansökan går till i ditt län:

Telefon: 033-21 08 80
Email: info.se@madeformovement.com


Har du några frågor om våra hjälpmedel?  Kontakta oss idag.